Choď na obsah Choď na menu
 


Kruhy v obilí

15. 10. 2009

Väčne diskutovaná téma o kruhoch v obilí, ktoré sa začínajú objavovať aj na Slovensku kladie otázku kto ich robí. Existujú dve možnosti. Jednou je racionálne vysvetlenie ľudskej činnosti. V UK v minulom roku boli zverejnené skupiny umelcov, ktorí tieto kruhy, musím pripomenúť veľmi komplikované konštruovali počas nocí za časové obdobie cca. 4 hodín. Tieto aktivity sú zdokumentované množstvom videí. Otázne je však zhruba 20% piktogramov, ktoré sa len veľmi obtiažne dajú urobiť za jednu noc ľudským pričinením. V týchto piktogramoch je vedeckými spôsobmi možné vymerať od rádioaktívneho žiarenia až po zmenené geomagnetické pole zeme. V niektorých kruhoch sa dejú priam zázračné uzdravenia. Na Slovensku vzniknuté piktogramy sú pomerne v jednoduchej forme. Môže to nasvedčovať ľudskej aktivite avšak sú prípady, kedy je možné preukázať zmenu na stonke, stonky nie sú zlomené ale pekne ohnuté alebo medzi sebou prepletené. Na záver by som rád pripomenul videonahrávku zverejnenú v Anglicku kde vidieť nad polom 2 svetelné objekty, ktoré vytvárajú piktogramy v priebehu niekoľkých sekúnd. Táto nahrávka bola podrobne skúmaná a preukázaná za originálnu až do minulého roka keď jeho tvorca zverejnil, že je nepravá. Bol to veľký šok pre mnoho fanúšikov piktogramov, ktorí na základe tohto videa prezentovali svoju pravdu. Otázka znie: Aký je vlastne skutočný odkaz piktogramov a prečo sa nevytvárajú aj na iných miestach ako na poliach.

 

 

V lete roku 1990 sa na poliach tamojších farmárov  Veľkej Británie objavilo cez 700 kruhov neobvyklého pôvodu, ktoré vyvolali vzrušenie u všetkých prívržencov záhad a nielen nich.

Nešlo o prvú skupinu obrazcov, ktorá sa kedy objavila. Už desať rokov predtým, v auguste roku 1980, sa z nevysvetliteľných dôvodov našlo na wiltshireských poliach niekoľko miest, na ktorých bolo obilie symetricky zošliapané. Podobné "kruhy v obilí", ako sa im začalo hovoriť, sa od tej doby objavovali vždy pred žatvou.. Každého nasledujúceho roku sa ich počet rozrástol. Rok 1990 sa však od predchádzajúcich rokov značne líšil, čo sa týka ich množstva a umeleckého prevedenia. Miesto obvyklých jednotlivých kruhov a občasného spojenia dvoch či troch dohromady sa začali vyskytovať rôzne kombinácie a dokonca i veľmi zložité piktogramy, vrátane mriežok a obdĺžnikov. Letecké snímky týchto obrazcov boli úžasné.

Ľudia, ktorí sa o tento úkaz nezaujímali a nepripisovali mi žiadnu dôležitosť, ho už ďalej nemohli ignorovať. Milióny ľudí z celej krajiny, ktorí videli tieto obrazce na desiatkach fotografií v novinách, začali diskutovať o tom, prečo sa objavujú a aké sily ich vytvárajú. Vedci, ktorí do tejto doby množiace sa úkazy ticho prehliadali, už pred nimi nemohli zatvárať oči. Boli nútení podať zmetenej britskej verejnosti nejaké vysvetlenie. Kedykoľvek však prišli s nejakou hypotézou, vášnivý mysteriológovia, ktorí sa týmto úkazov zaoberali, ihneď poukázali na jej nedostatky (obvykle preto, že sami k takejto hypotéze dospeli už skorej a potom ju zavrhli). Ani dnes, v polovici deväťdesiatych rokov, stále nemáme k vysvetleniu síl, ktoré sa za kruhmi v obilí skrývajú, žiadny kľúč. Napriek tomu je zaujímavé a poučné predložiť krátku históriu tohto úkazu, ktorý nás všetkých stále zaráža. Pritom môžeme poukázať na to, prečo nie je pravdepodobné, že by kruhy v obilí mohli mať prirodzený pôvod.

Hoci ich môžeme pozorovať na juhu Anglicka (a niekoľko z nich až na severe v oblasti okolo zálivu Wash), prevažná väčšina sa ich objavuje v hrabstve Hampshire a Wiltshire, a to až v 90% prípadoch. Nejde však čisto len o britský úkaz. Bádatelia sa s ním totiž tiež stretli v ďalších 24 zámorských krajinách. Vieme aj o niekoľkých prípadoch z Holandska z roku 1503. Vo Veľkej Británii sa ich však vyskytuje najviac. Ako som už vyššie spomínal, sústreďujú sa do oblasti Hampshiru a Wiltshiru. Tieto dve hrabstvá vytvárali v minulosti staroveké britské kráľovstvo Wessex. Nie je vôbec jasné, prečo sa tento jav sústreďuje práve tu. To isté môžeme tiež povedať o ďalších záhadách, ktoré sa ho týkajú. V šesťdesiatych rokoch sa Wessex stal obľúbeným miestom okultných skupín aj ufológov, ktorí pošetilo verili, že pamiatky ako Stonehenge alebo takzvané mystické miesta predstavujú ideálne miesta pre spojenie s pozemskými silami a návštevníkmi z iných planét. Nikdy však neobjasnili, prečo by tomu tak malo byť. Keď však počet kruhov o obilí v osemdesiatych rokoch stúpol, považovali to títo ľudia za dôkaz toho, že mali pravdu. Toto vysvetlenie presadzovali tiež bulvárne noviny. Verejnosť načas prijala názor, že tento jav spôsobujú mimozemšťania. Túto domnienku upev
ňovali aj časté hlásenia o výskyte tajomných svetiel, ktoré boli mnohokrát po nociach sledované. Zaujímavé je, že nasledujúce rána sa nachádzali rôzne piktogramy práve v miestach, kde boli svetlá pozorované.

V rovnakom čase, kedy ufológovia presadzovali svoje vlastné obľúbené teórie, neboli údaje rôznych vedných odborov o nič vierohodnejšie. Podľa týchto údajov vytvorili kruhy napríklad páriaci sa ježkovia alebo zamilovaní králici. Podľa jednej hypotézy ich malo na svedomí dokonca nadúvanie kráv. Niektorí biológovia došli k záveru, že sú dôsledkom neobvyklého rastu pliesne. Jeden odborník pracujúci vo vývoji zbraní zastávali názor, že obrazce vytvorili nízko letiace lietadlá riadené na diaľku, ktoré boli vypustené z blízkej vojenskej základne vo Wessexe. Jeden z popredných francúzskych vedcov veril tomu, že ich spôsobujú tajné zbrane, ktoré sa po odpálení odrazili od lietadiel, na ktoré boli namierené, a spadli na zem. Ochrancovia životného prostredia naopak tvrdili, že za tento jav môžu diery v ozónovej vrstve.

Ani jedna z prirodzených teórií si nezískala príliš dôvery a ľudia začali postupne uvažovať o čisto nadprirodzenom pôvode obrazcov. Anglický meteorológ doktor Terence Meaden prišiel s názorom, že existuje neobvyklý prúd vzduchu, ktorý nazval veterný vír za pekného počasia. Prirovnal ho k "bláznivému diablovi", ktorý nasáva úlomky zo zeme a piesok na púšťach a v horských oblastiach. Meaden vypracoval kombináciu meteorologických a geografických faktorov, ktoré sú potrebné preto, aby mohlo k takémuto javu dôjsť. Vhodnou oblasťou predstavoval práve Wessex, kde sa kruhy v obilí zjavovali. A keď niekoľko farmárov dodalo, že si povšimlo malých veterných vírov, ako z poľa zbierajú slamu a zrno, považovali noviny a verejnosť túto záhadu za vyriešenú.

Zdá sa však, že objav omnoho zložitejších obrazcov v polovici osemdesiatych rokov (hlavne úžasný obrazec Brattonu vo Wiltshire) teóriu Meadena podkopal. Anglický meteorológ svoje myšlienky okamžite o niečo pozmenil. Prišiel s názorom, že nehybné veterné víry môžu vytvoriť miniatúrny vír, ktorý by za určitých atmosférických podmienok (behom horúceho bezvetria) mohol spôsobiť elektrické napätie vo vnútri vzduchu točiaceho sa v špirále smerom dolu. Podľa Meadena sa takýto malý vír môže zdvíhať a zase klesať, a tak vytvárať zložité obrazce. Avšak isté musí nepochybne prebiehať aj na cestách či na vode, vír po sebe na týchto miestach však nezanecháva žiadne stopy! Väčšina odborníkov túto poopravenú verziu prijala. Napriek tomu sa mnohým ľuďom zdalo, že zložitosť obrazcov poukazuje na nejaký druh inteligencie, vedci hneď podotkli, že mnoho iných prirodzených javov, ako sú napríklad snehové vločky, sú rovnako úžasné a dokonalé. Napriek tomu však Meadenova vylepšená teória nevysvetľuje bizarné piktogramy, ktoré sa objavili v roku 1990 v južnom Anglicku. Trojuholníkové skupiny kruhov, rovnostranné obrazce, trojuholníky, náhodné zoskupenia, lineárne zoskupenia, asymetrické obrazce aj klinové písmo patrili medzi tie, ktoré ľudia v nížinách Anglicka objavili. Tieto umelecké diela vysokej úrovne (neexistuje totiž pre nich lepší názov) vyvolala ihneď ďalší záujem oznamovacích prostriedkov. Ľudia v baroch a v kluboch si začali klásť rovnakú otázku: "Odkiaľ sa tie prekliate veci berú ?". Niektorí vedci zaoberajúci sa paranormálnymi javmi prišli s novou teóriou. Podľa nej nám týmto spôsobom vysiela nejaká neviditeľná forma cudzej inteligencie svoje odkazy. Pre niektorých náboženských fanatikov boli obrazce znamením, že bude koniec sveta. Zdalo sa, že sa vedci vzdali akejkoľvek nádeje, že sa im túto záhadu podarí niekedy vysvetliť. Začali sa teda zaoberať najjednoduchšou hypotézou. Podľa nich boli obrazce podfukom. Táto teória má však niekoľko háčikov. Niektoré obrazce sú tak zložité a ohromné, že by ich mohla vytvoriť iba armáda precíznych "vojakov". Collin Andrews, bádateľ kruhov v obilí, poskytol v roku 1998 informácie o experimente v Nemecku. Počas neho umiestnili do stredu kruhu nádrž s destilovanou vodou. Po jej analýze odborníci zistili, že molekulárna štruktúra vody tvorila kresbu zodpovedajúcu piktogramu. Vyzerá to celkom tak, akoby si voda zapamätala informáciu obsiahnutú v energetickom poli, ktoré vytvorilo kruh. Jedným z bádateľov kruhov je profesor astronómie univerzity v Bostone Gererd Hawkins. Obajvil matematický jazyk, ktorý je štrukturálnym prvkom kresby kruhov. Hawkins tvrdí, že kruhy sú grafickým zobrazením geometrických zákonov Euklida a že vzťah geometrických rozmerov medzi rôznymi figúrami je podobný matematickému vzťahu, k akému dochádza medzi dvoma hudobnými tónmi. Aj letecké snímky kruhov sa podľa Hawkinsových pokynov podrobili počítačovej analýze a dekódovaniu. Výsledky prvých analýz poskytli zvuky, ktoré označili ako "nie špecificky hudobné, ale nie nepríjemné, trocha podobné kompozíciám v štýle New Age, ktoré sa stávajú takmer hypnotické". Objav kométy a iné astronomické udalosti považovali za znamenie veľkých zmien a očisty. Kruhy veľakrát predstavovali rôzne nebeské telesá, mnohé z nich nadväzovali na zatmenia. Anglický inžinier Collin Andrews hovorí, že ešte skôr, ako boli objavené štyri nové kométy, začali sa objavovať na poliach v podobe kruhov. Kométa Yakutake, Hale Boppova kométa, zrážka s Jupiterom - všetky tieto informácie sa objavili na poliach ešte skôr, ako ako ich vedci objavili. Známy ufológ Michael Hessemann tvrdí, že okrem iného aj toto svedčí o pravosti kruhov, veď žiaden pozemšťan nemohol tieto údaje poznať. Ďalší bádateľ Adriano Forgione je presvedčený, že kruhy môžu byť akýmsi druhom kontaktu, sublimálneho posolstva. Hovorí: "Nedávno ma zaskočila istá vedecká informácia, potvrdzujúca niektoré z Einsteinových teórií, že kým ľudský mozog pochopí matematické koncepcie, pretvára ich na symboly, aby ich neskôr opäť zmenil na matematické údaje. Znamená to, že náš mozog funguje na základe archetypov, obrazov, symbolov. Symbol môže obsahovať oveľa viac koncepcií ako jedno číslo alebo veta. Vidíme to na príklade kruhov, kde inteligencie, ktoré ich vytvorili, použili symboly korešpondujúce s našim mozgom podvedome.

Keby náhodou skutočne existovala nejaká metóda na ich vytváranie - (ak nerátame amatérsku s doskou a špagátom) čo nie je pravdepodobné - musela by sa používať v noci, aby si to miestny farmári nevšimli. Tí už dávno predtým zavrhli myšlienku, že ich pozemky pravidelne navštevuje nejaká skupina podvodníkov, ktorých keby farmári chytili, tak im nepomôže ani zákon. Farmári dajú hoci čo za dolapenie vinníka, ktorý im ničí úrodu, no nie sú to len priamo kruhy, ale hlavne zvedavci a novinári, ktorý sa nahrnú na polia a urobia ešte viac škody ako samotné kruhy. Vzhľadom k veľkému počtu obrazcov v roku 1990 si môžeme len ťažko predstaviť, že by ich vytvorila len jedna, poprípade niekoľko skupín ľudí. Okrem toho v piktogramoch bola namerané zvýšená radiácia a značné elektromagnetické výchylky. Analýzy popredných odborníkov na kruhy jednoznačne potvrdzujú, že nemôžu byť dielom ľudských rúk. Magnetické pole merané v ich vnútri je o 300 precent vyššie v porovnaní s oblasťou mimo kruhov a predstavuje 5 militesla. Neraz pôsobí na elektronickú aparatúru televíznych operátorov, vstupujúcich do stredu piktogramov. Oblasť týchto piktogramov charakterizuje aj zvýšená rádioaktivita. Ďôležitý poznatok je aj to, že "pravé" kruhy, na rozdiel od amatérskych napodobenín, majú tú zvláštnosť, že obilie nie je polámané ale pekne ohnuté a v tomto smere aj dozreje. Mikroskopická analýza rastlín, pochádzajúcich z kruhov, ukazuje zmeny v ich molekulárnej a kryštalickej štruktúre. Vo vnútri rastlín sa nachádzajú priehlbiny, spôsobené úplným odstránením šťavy. Ak kruh vzniká v období, keď sú rastlini mladé, zrno nedozreje a rastliny hynú. Ak je obilie takmer dozreté, semená sa stanú sterilné, a ak je dozreté, rastie rýchlejšie a rastliny sú silnejšie. Chlieb z takéhoto obilia nemá takú chuť ako by malo mať, to je ďalší dôkaz vylúčenia falšovateľov z hry.

Ani po siedmich rokoch, ktoré uplynuli od doby, keď sa obyvatelia Británie so zložitými obrazcami stretli "po prvýkrát", nedospeli k žiadnemu záveru. Obrazce sa naďalej objavujú, a to v ešte lepšom umeleckom prevedení, zložitosti a častejšie. V tejto dobe prišlo mnoho ľudí s tvrdením, že ich vytvorili sami. Objavili sa na televíznych obrazovkách a pred zrakmi reportérov mali svoje umenie predviesť. Nemôžeme už pochybovať o tom, že niektorí ľudia boli naozaj podvodníci a podarilo sa im vytvoriť celkom uchádzajúce sa kruhy. Avšak nemôžeme zabúdať na to, že pri piktogramoch nejde iba o kruhy, ale aj o zložité obrazce, čo znamená niekoľko kruhov pospájaných do trojuholníkov, špirály a podobne a to vo veľkosti niekedy aj väčšej ako 100 metrov. Bola by však chyba domnievať sa, že títo jednotlivci vytvorili viac než niekoľko z doslova stoviek zaznamenaných obrazcov. Mimoriadne útvary ako sú napríklad maltézske kríže, vylúčili teraz a navždy možnosť, že ide o prirodzený prírodný jav. Myšlienka, že sa s nami týmto spôsobom spojili neviditeľné inteligencie, je príťažlivá. Zostáva však smutnou skutočnosťou, že pokiaľ tomu tak skutočne je, ich odkazom nerozumieme.


Neuveritelné Fotozáznamy...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V lete roku 1990 sa na poliach tamojších farmárov  Veľkej Británie objavilo cez 700 kruhov neobvyklého pôvodu, ktoré vyvolali vzrušenie u všetkých prívržencov záhad a nielen nich.

Nešlo o prvú skupinu obrazcov, ktorá sa kedy objavila. Už desať rokov predtým, v auguste roku 1980, sa z nevysvetliteľných dôvodov našlo na wiltshireských poliach niekoľko miest, na ktorých bolo obilie symetricky zošliapané. Podobné "kruhy v obilí", ako sa im začalo hovoriť, sa od tej doby objavovali vždy pred žatvou.. Každého nasledujúceho roku sa ich počet rozrástol. Rok 1990 sa však od predchádzajúcich rokov značne líšil, čo sa týka ich množstva a umeleckého prevedenia. Miesto obvyklých jednotlivých kruhov a občasného spojenia dvoch či troch dohromady sa začali vyskytovať rôzne kombinácie a dokonca i veľmi zložité piktogramy, vrátane mriežok a obdĺžnikov. Letecké snímky týchto obrazcov boli úžasné.

Ľudia, ktorí sa o tento úkaz nezaujímali a nepripisovali mi žiadnu dôležitosť, ho už ďalej nemohli ignorovať. Milióny ľudí z celej krajiny, ktorí videli tieto obrazce na desiatkach fotografií v novinách, začali diskutovať o tom, prečo sa objavujú a aké sily ich vytvárajú. Vedci, ktorí do tejto doby množiace sa úkazy ticho prehliadali, už pred nimi nemohli zatvárať oči. Boli nútení podať zmetenej britskej verejnosti nejaké vysvetlenie. Kedykoľvek však prišli s nejakou hypotézou, vášnivý mysteriológovia, ktorí sa týmto úkazov zaoberali, ihneď poukázali na jej nedostatky (obvykle preto, že sami k takejto hypotéze dospeli už skorej a potom ju zavrhli). Ani dnes, v polovici deväťdesiatych rokov, stále nemáme k vysvetleniu síl, ktoré sa za kruhmi v obilí skrývajú, žiadny kľúč. Napriek tomu je zaujímavé a poučné predložiť krátku históriu tohto úkazu, ktorý nás všetkých stále zaráža. Pritom môžeme poukázať na to, prečo nie je pravdepodobné, že by kruhy v obilí mohli mať prirodzený pôvod.

Hoci ich môžeme pozorovať na juhu Anglicka (a niekoľko z nich až na severe v oblasti okolo zálivu Wash), prevažná väčšina sa ich objavuje v hrabstve Hampshire a Wiltshire, a to až v 90% prípadoch. Nejde však čisto len o britský úkaz. Bádatelia sa s ním totiž tiež stretli v ďalších 24 zámorských krajinách. Vieme aj o niekoľkých prípadoch z Holandska z roku 1503. Vo Veľkej Británii sa ich však vyskytuje najviac. Ako som už vyššie spomínal, sústreďujú sa do oblasti Hampshiru a Wiltshiru. Tieto dve hrabstvá vytvárali v minulosti staroveké britské kráľovstvo Wessex. Nie je vôbec jasné, prečo sa tento jav sústreďuje práve tu. To isté môžeme tiež povedať o ďalších záhadách, ktoré sa ho týkajú. V šesťdesiatych rokoch sa Wessex stal obľúbeným miestom okultných skupín aj ufológov, ktorí pošetilo verili, že pamiatky ako Stonehenge alebo takzvané mystické miesta predstavujú ideálne miesta pre spojenie s pozemskými silami a návštevníkmi z iných planét. Nikdy však neobjasnili, prečo by tomu tak malo byť. Keď však počet kruhov o obilí v osemdesiatych rokoch stúpol, považovali to títo ľudia za dôkaz toho, že mali pravdu. Toto vysvetlenie presadzovali tiež bulvárne noviny. Verejnosť načas prijala názor, že tento jav spôsobujú mimozemšťania. Túto domnienku upev
ňovali aj časté hlásenia o výskyte tajomných svetiel, ktoré boli mnohokrát po nociach sledované. Zaujímavé je, že nasledujúce rána sa nachádzali rôzne piktogramy práve v miestach, kde boli svetlá pozorované.

V rovnakom čase, kedy ufológovia presadzovali svoje vlastné obľúbené teórie, neboli údaje rôznych vedných odborov o nič vierohodnejšie. Podľa týchto údajov vytvorili kruhy napríklad páriaci sa ježkovia alebo zamilovaní králici. Podľa jednej hypotézy ich malo na svedomí dokonca nadúvanie kráv. Niektorí biológovia došli k záveru, že sú dôsledkom neobvyklého rastu pliesne. Jeden odborník pracujúci vo vývoji zbraní zastávali názor, že obrazce vytvorili nízko letiace lietadlá riadené na diaľku, ktoré boli vypustené z blízkej vojenskej základne vo Wessexe. Jeden z popredných francúzskych vedcov veril tomu, že ich spôsobujú tajné zbrane, ktoré sa po odpálení odrazili od lietadiel, na ktoré boli namierené, a spadli na zem. Ochrancovia životného prostredia naopak tvrdili, že za tento jav môžu diery v ozónovej vrstve.

Ani jedna z prirodzených teórií si nezískala príliš dôvery a ľudia začali postupne uvažovať o čisto nadprirodzenom pôvode obrazcov. Anglický meteorológ doktor Terence Meaden prišiel s názorom, že existuje neobvyklý prúd vzduchu, ktorý nazval veterný vír za pekného počasia. Prirovnal ho k "bláznivému diablovi", ktorý nasáva úlomky zo zeme a piesok na púšťach a v horských oblastiach. Meaden vypracoval kombináciu meteorologických a geografických faktorov, ktoré sú potrebné preto, aby mohlo k takémuto javu dôjsť. Vhodnou oblasťou predstavoval práve Wessex, kde sa kruhy v obilí zjavovali. A keď niekoľko farmárov dodalo, že si povšimlo malých veterných vírov, ako z poľa zbierajú slamu a zrno, považovali noviny a verejnosť túto záhadu za vyriešenú.

Zdá sa však, že objav omnoho zložitejších obrazcov v polovici osemdesiatych rokov (hlavne úžasný obrazec Brattonu vo Wiltshire) teóriu Meadena podkopal. Anglický meteorológ svoje myšlienky okamžite o niečo pozmenil. Prišiel s názorom, že nehybné veterné víry môžu vytvoriť miniatúrny vír, ktorý by za určitých atmosférických podmienok (behom horúceho bezvetria) mohol spôsobiť elektrické napätie vo vnútri vzduchu točiaceho sa v špirále smerom dolu. Podľa Meadena sa takýto malý vír môže zdvíhať a zase klesať, a tak vytvárať zložité obrazce. Avšak isté musí nepochybne prebiehať aj na cestách či na vode, vír po sebe na týchto miestach však nezanecháva žiadne stopy! Väčšina odborníkov túto poopravenú verziu prijala. Napriek tomu sa mnohým ľuďom zdalo, že zložitosť obrazcov poukazuje na nejaký druh inteligencie, vedci hneď podotkli, že mnoho iných prirodzených javov, ako sú napríklad snehové vločky, sú rovnako úžasné a dokonalé. Napriek tomu však Meadenova vylepšená teória nevysvetľuje bizarné piktogramy, ktoré sa objavili v roku 1990 v južnom Anglicku. Trojuholníkové skupiny kruhov, rovnostranné obrazce, trojuholníky, náhodné zoskupenia, lineárne zoskupenia, asymetrické obrazce aj klinové písmo patrili medzi tie, ktoré ľudia v nížinách Anglicka objavili. Tieto umelecké diela vysokej úrovne (neexistuje totiž pre nich lepší názov) vyvolala ihneď ďalší záujem oznamovacích prostriedkov. Ľudia v baroch a v kluboch si začali klásť rovnakú otázku: "Odkiaľ sa tie prekliate veci berú ?". Niektorí vedci zaoberajúci sa paranormálnymi javmi prišli s novou teóriou. Podľa nej nám týmto spôsobom vysiela nejaká neviditeľná forma cudzej inteligencie svoje odkazy. Pre niektorých náboženských fanatikov boli obrazce znamením, že bude koniec sveta. Zdalo sa, že sa vedci vzdali akejkoľvek nádeje, že sa im túto záhadu podarí niekedy vysvetliť. Začali sa teda zaoberať najjednoduchšou hypotézou. Podľa nich boli obrazce podfukom. Táto teória má však niekoľko háčikov. Niektoré obrazce sú tak zložité a ohromné, že by ich mohla vytvoriť iba armáda precíznych "vojakov". Collin Andrews, bádateľ kruhov v obilí, poskytol v roku 1998 informácie o experimente v Nemecku. Počas neho umiestnili do stredu kruhu nádrž s destilovanou vodou. Po jej analýze odborníci zistili, že molekulárna štruktúra vody tvorila kresbu zodpovedajúcu piktogramu. Vyzerá to celkom tak, akoby si voda zapamätala informáciu obsiahnutú v energetickom poli, ktoré vytvorilo kruh. Jedným z bádateľov kruhov je profesor astronómie univerzity v Bostone Gererd Hawkins. Obajvil matematický jazyk, ktorý je štrukturálnym prvkom kresby kruhov. Hawkins tvrdí, že kruhy sú grafickým zobrazením geometrických zákonov Euklida a že vzťah geometrických rozmerov medzi rôznymi figúrami je podobný matematickému vzťahu, k akému dochádza medzi dvoma hudobnými tónmi. Aj letecké snímky kruhov sa podľa Hawkinsových pokynov podrobili počítačovej analýze a dekódovaniu. Výsledky prvých analýz poskytli zvuky, ktoré označili ako "nie špecificky hudobné, ale nie nepríjemné, trocha podobné kompozíciám v štýle New Age, ktoré sa stávajú takmer hypnotické". Objav kométy a iné astronomické udalosti považovali za znamenie veľkých zmien a očisty. Kruhy veľakrát predstavovali rôzne nebeské telesá, mnohé z nich nadväzovali na zatmenia. Anglický inžinier Collin Andrews hovorí, že ešte skôr, ako boli objavené štyri nové kométy, začali sa objavovať na poliach v podobe kruhov. Kométa Yakutake, Hale Boppova kométa, zrážka s Jupiterom - všetky tieto informácie sa objavili na poliach ešte skôr, ako ako ich vedci objavili. Známy ufológ Michael Hessemann tvrdí, že okrem iného aj toto svedčí o pravosti kruhov, veď žiaden pozemšťan nemohol tieto údaje poznať. Ďalší bádateľ Adriano Forgione je presvedčený, že kruhy môžu byť akýmsi druhom kontaktu, sublimálneho posolstva. Hovorí: "Nedávno ma zaskočila istá vedecká informácia, potvrdzujúca niektoré z Einsteinových teórií, že kým ľudský mozog pochopí matematické koncepcie, pretvára ich na symboly, aby ich neskôr opäť zmenil na matematické údaje. Znamená to, že náš mozog funguje na základe archetypov, obrazov, symbolov. Symbol môže obsahovať oveľa viac koncepcií ako jedno číslo alebo veta. Vidíme to na príklade kruhov, kde inteligencie, ktoré ich vytvorili, použili symboly korešpondujúce s našim mozgom podvedome.

Keby náhodou skutočne existovala nejaká metóda na ich vytváranie - (ak nerátame amatérsku s doskou a špagátom) čo nie je pravdepodobné - musela by sa používať v noci, aby si to miestny farmári nevšimli. Tí už dávno predtým zavrhli myšlienku, že ich pozemky pravidelne navštevuje nejaká skupina podvodníkov, ktorých keby farmári chytili, tak im nepomôže ani zákon. Farmári dajú hoci čo za dolapenie vinníka, ktorý im ničí úrodu, no nie sú to len priamo kruhy, ale hlavne zvedavci a novinári, ktorý sa nahrnú na polia a urobia ešte viac škody ako samotné kruhy. Vzhľadom k veľkému počtu obrazcov v roku 1990 si môžeme len ťažko predstaviť, že by ich vytvorila len jedna, poprípade niekoľko skupín ľudí. Okrem toho v piktogramoch bola namerané zvýšená radiácia a značné elektromagnetické výchylky. Analýzy popredných odborníkov na kruhy jednoznačne potvrdzujú, že nemôžu byť dielom ľudských rúk. Magnetické pole merané v ich vnútri je o 300 precent vyššie v porovnaní s oblasťou mimo kruhov a predstavuje 5 militesla. Neraz pôsobí na elektronickú aparatúru televíznych operátorov, vstupujúcich do stredu piktogramov. Oblasť týchto piktogramov charakterizuje aj zvýšená rádioaktivita. Ďôležitý poznatok je aj to, že "pravé" kruhy, na rozdiel od amatérskych napodobenín, majú tú zvláštnosť, že obilie nie je polámané ale pekne ohnuté a v tomto smere aj dozreje. Mikroskopická analýza rastlín, pochádzajúcich z kruhov, ukazuje zmeny v ich molekulárnej a kryštalickej štruktúre. Vo vnútri rastlín sa nachádzajú priehlbiny, spôsobené úplným odstránením šťavy. Ak kruh vzniká v období, keď sú rastlini mladé, zrno nedozreje a rastliny hynú. Ak je obilie takmer dozreté, semená sa stanú sterilné, a ak je dozreté, rastie rýchlejšie a rastliny sú silnejšie. Chlieb z takéhoto obilia nemá takú chuť ako by malo mať, to je ďalší dôkaz vylúčenia falšovateľov z hry.

Ani po siedmich rokoch, ktoré uplynuli od doby, keď sa obyvatelia Británie so zložitými obrazcami stretli "po prvýkrát", nedospeli k žiadnemu záveru. Obrazce sa naďalej objavujú, a to v ešte lepšom umeleckom prevedení, zložitosti a častejšie. V tejto dobe prišlo mnoho ľudí s tvrdením, že ich vytvorili sami. Objavili sa na televíznych obrazovkách a pred zrakmi reportérov mali svoje umenie predviesť. Nemôžeme už pochybovať o tom, že niektorí ľudia boli naozaj podvodníci a podarilo sa im vytvoriť celkom uchádzajúce sa kruhy. Avšak nemôžeme zabúdať na to, že pri piktogramoch nejde iba o kruhy, ale aj o zložité obrazce, čo znamená niekoľko kruhov pospájaných do trojuholníkov, špirály a podobne a to vo veľkosti niekedy aj väčšej ako 100 metrov. Bola by však chyba domnievať sa, že títo jednotlivci vytvorili viac než niekoľko z doslova stoviek zaznamenaných obrazcov. Mimoriadne útvary ako sú napríklad maltézske kríže, vylúčili teraz a navždy možnosť, že ide o prirodzený prírodný jav. Myšlienka, že sa s nami týmto spôsobom spojili neviditeľné inteligencie, je príťažlivá. Zostáva však smutnou skutočnosťou, že pokiaľ tomu tak skutočne je, ich odkazom nerozumieme.